Projekty

Inhibitory lipidových kináz - potenciální terapeutika

Fosfatidylinositol 4-kinasa (PI4Ks) katalyzuje přenos fosfátu z ATP na fosfatidylinositoly, které jsou běžnou součástí buněčných membrán. Vzniklý fosfatidylinositol 4-fosfát (PI4P) je důležitý v řadě buněčných procesů, zejména endocytose, sekreci a buněčné signalizaci. Lidské buňky obsahují čtyři různé PI4K – třídu II obsahující PI4K IIα a PI4K IIβ a třídu III obsahující PI4K IIIα a PI4K IIIβ.

Třída III těchto enzymů má zásadní vliv na replikaci virů s jednovláknovou RNA pozitivního smyslu, tzv. (+)ssRNA viry z čeledí jako Picornaviridae, Coronaviridae a Flaviviridae. Jedním z našich hlavních projektů je návrh a syntéza nových inhibitorů PI4K IIIβ a naším nedávným úspěchem je objev skupiny takových látek, které jsou vysoce selektivní pro tento izoenzym a nijak neovlivňují ostatní PI4K and PI3K enzymy. V rámci tohoto projektu dále prozkoumáváme vztah mezi strukturou inhibitorů a jejich aktivitou (SAR) a hledáme další, ještě aktivnější sloučeniny proti fosfatidylinositol 4-kinase.

Nové heterocykly a jejich potenciál coby antivirotik

Design a příprava nových heterocyklických sloučenin s potenciální antivirotickou účinností je součástí našeho výzkumu již mnoho let. Soustředíme se zejména na přípravu derivátů nukleosidů, nukleotidů a jejich proléčiv s aktivitou cílenou hlavně proti HIV, žloutence B a C, a klíšťové encefalitidě.